Nasjonal transportplan 2022–2033: Innkalling til møte 30.03.2020 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022–2033 – med referat

Samferdselsdepartementet innkaller til møte i styringsgruppen for NTP 2022-2033 mandag 30. mars 2020.

Les innkallingen (pdf)

Les referat (pdf)