Nasjonal transportplan 2022–2033: Beregninger og forutsetninger for leveranse til 15.10.20

I forbindelse med arbeidet med ny transportplan ber samferdselsdepartemenet transportvirksomhetene om oppdaterte tall for enkelte prosjekter, med frist 15.11.20.

Les brevet (pdf)

Les svarene her