Nasjonal transportplan 2022–2033: Operasjonalisering og utvikling av indikatorer for teknologi, naturmangfold og oppetid

I forbindelse med arbeidet med ny transportplan ber Samferdselsdepartementet transportvirksomhetene om inspill og informasjon med frist 15. november 2020.

Les brevet (pdf)

Les svarene her