Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 1. Milepælleveranse fra Jernbanedirektoratet

Milepælleveranse på oppdrag 1 fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033: Mer infrastruktur for pengene og effektiv ressursbruk.

Les svaret (pdf)