Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 1. Svar fra Kystverket

Svar på deloppdrag fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Les svaret (pdf)