Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 2: Svar fra transportetatene og transportvirksomhetene

Svar på et deloppdrag om utviklingstrekk og framskrivning fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-203

Les felles svar (pdf)