Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 4: Svar fra transportetatene og -virksomhetene

Svar på et deloppdrag om analyseverktøy og forutsetninger forsamfunnsøkonomiske analyse fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Les felles svar (pdf)