Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020

Rapport: Presentasjon av resultatene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020.

Nasjonal trygghetsundersøkelse har kartlagt uro og selvopplevd utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. 24 000 personer har svart på  undersøkelsen, som er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Det er første gang en omfattende undersøkelse om utsatthet og uro for lovbrudd er gjennomført i Norge.

Rapport: Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 (pdf)