Endringslov til ekomloven

Lov 14. juni 2013 nr. 54 om endringer i ekomloven

Endringslov til ekomloven.

Se loven på lovdata.no