Rapporter og planer

Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner

Rapport 2012:1 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Denne rapporten undersøker konsekvensene av nettverkssamfunnet for frivillige organisasjoner. Den beskriver ulike strategier for bruk av digitale verktøy, samt potensielle konsekvenser for organisasjonenes medlemskontakt og deres samfunnsrolle.

Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner (.pdf) 
av Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras og Anja Emilie Kruse

Denne rapporten undersøker konsekvensene av nettverkssamfunnet for frivillige organisasjoner. Basert på tre casestudier; av Amnesty International Norge, Natur og Ungdom og Hyperion – Norsk Forening for Fantastiske Fritidsinteresser, beskriver vi ulike strategier for bruk av digitale verktøy, samt potensielle konsekvenser for organisasjonenes medlemskontakt og deres samfunnsrolle.