Nisjelandet

Med støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet har Stiftelsen by:Larm gjennomført første fase av prosjektet Nisjelandet.

Siden prosjektstart 4. september har by:Larm aktivert sine nettverk for å finne frem til særpregede kulturarrangementer og kunstneriske prosjekter innen gatekulturen, der prosjektene og/eller de involverte har tilknytning til mindre norske byer og tettsteder. Som del av kartleggingen har vi invitert slike prosjekter til å melde sin interesse, dersom de ønsker å bidra med aktiviteter til by:Larmarrangementet i 2008 i Oslo. Vi har fått inn 147 påmeldinger fra 78 ulike kommuner.

Allerede er tretten kunstprosjekter med originale uttrykk invitert, hvorav de aller fleste er utviklet og/eller produsert i utkantnorge. by:Larm vil aktivt arbeide for at de utvalgte prosjektene skal bli synlige og få flere oppdrag, primært på norske og utenlandske festivaler.

I tillegg vil tre ulike festivaler fra små steder presentere sine konsepter på bygg:Larm seminar. Neste fase i prosjektet blir å forberede og gjennomføre aktiviteter knyttet til by:Larm-arrangement i Oslo.

Denne rapporten går gjennom by:Larms bakgrunn for prosjektet, og serverer noen tanker til debatt om kulturbasert næring og stedsutvikling (KNS) sett fra by:Larms ståsted. Spesielt argumenterer vi for en praktisk tilnærming og et fokus på konkrete resultater. Deretter presenteres prosjektene vi har invitert til by:Larm-arrangementet i Oslo, samt festivaler som fremstår som gode eksempler.