Nordisk konvensjon om utlevering

De nordiske landene har inngått en konvensjon om utlevering av lovovertredere. Dermed blir det lettere og raskere å utlevere dømte eller mistenkte personer mellom de nordiske land.

Nordisk konvensjon om utlevering

De nordiske landene har inngått en konvensjon om utlevering. Dermed blir det lettere og raskere å utlevere lovovertredere mellom de nordiske land.

Målet med avtalen er å skape en smidigere lovgivning, slik at det i fremtiden vil gå kortere tid før en dømt eller mistenkt person blir utlevert. Når et nordisk land ber om å få en person utlevert, skal anmodningen imøtekommes med mindre en av de få avslagsgrunnene i konvensjonen foreligger.

Avtalen er et resultat av et norsk initiativ som ble tatt for tre år siden og som siden er fulgt opp av alle de nordiske landene.

Avtalen ble inngått på møtet mellom de nordiske justisministrene i Skagen i Danmark. Den viser at de nordiske landene har mulighet til å inngå avtaler som går lengre enn det europeiske samarbeidet.

Les mer på hjemmesiden til Nordisk ministerråd.

Oppdatert: 20.06.06