Nordisk seminar om framtidsfullmakter 2007

Justisdepartementet inviterte 3. mai 2007 til et internasjonalt seminar om framtidsfullmakter i Oslo. De skriftlige bidragene som ble utarbeidet til seminaret av forelesere fra Norden, samt Tyskland og Skottland, er nå samlet i en rapport.

Rapport: Nordisk seminar om framtidsfullmakter, Oslo 3. mai 2007 (pdf-format)