Nordområdesatsingen - Status oktober 2010

Nordområdepolitikken – langsiktig satsing på kunnskaps- og kompetansebygging, aktivitet og tilstedeværelse

Nordområdepolitikken – langsiktig satsing på kunnskaps- og kompetansebygging, aktivitet og tilstedeværelse.

Nordområdesatsingen - Status 2010Nordområdesatsingen - Status oktober 2010 (pdf)

Nordområdestrategien som ble lagt fram 1. desember 2006 er førende for regjeringens arbeid. Strategien legger opp til en helhetlig, koordinert og langsiktig nordområdepolitikk. I mars 2009 la regjeringen frem dokumentet ”Nye byggesteiner i nord. Neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi”. I Nye byggesteiner ble 7 satsingsområder definert, og konkrete prosjekter ble trukket frem for å gi regjeringens nordområdesatsing ny retning de neste 10-15 årene. Til sammen legger de to dokumentene opp til en helhetlig, koordinert og langsiktig nordområdepolitikk.

Utenriksdepartementet koordinerer arbeidet med en felles avrapportering om status for departementenes samlede innsats. Regjeringen foreslår for 2011 å bevilge om lag 1,2 milliarder kroner til nordområdetiltak. Regjeringens forslag for 2011 innebærer en styrking på mange områder, ikke minst på helhetlig overvåkings- og varslingssystem for nordområdene (BarentsWatch), utvikling av mineralbasert næringsvirksomhet, marin bioprospektering, oppfølging av nordområdesatsingen på miljøområdet, værradar i Øst-Finnmark, nytt polarforskningsprogram i Norges forskningsråd og kunnskapsutvikling i nordområdene og Arktis.

Dette særtrykket er ment å gi en kort status for hvor langt man er kommet på de 7 satsingsområdene i ”Nye byggesteiner i nord”. Den beskriver kort hvilke tiltak og prosjekter som allerede er gjennomført og hva som gjenstår. Vi håper at brosjyren har funnet en form som også bidrar til å nå ut til enda flere med informasjon om den brede nasjonale satsingen nordområdepolitikken legger opp til. Rapporten "Nye byggesteiner i nord" ble lagt frem i mars 2009.