Norge 2020

Nærings- og handelsminister Trond Giske la mandag 13. februar fram publikasjonen ”Norge 2020, Hva skal vi leve av i framtida”? Lanseringa skjedde i samband med det avsluttande møtet i statsråden sitt Noreg 2020-prosjekt.

Norge 2020

Norge 2020 (NHD)

Nærings- og handelsminister Trond Giske la mandag 13. februar fram publikasjonen ”Norge 2020, Hva skal vi leve av i framtida”? Lanseringa skjedde i samband med det avsluttande møtet i statsråden sitt Noreg 2020-prosjekt.

- Vi må utvikle eit sterkt og konkurransedyktig norsk næringsliv heile tida. Vi kan ikkje leve av å vere “det rikaste landet i verda”. Sjølv om raske endringar gjer det vanskeleg å svare på spørsmålet om kva vi skal leve av i framtida, er det heilt nødvendig å få flest mogeleg med i debatten om svaret, sa næringsminister Trond Giske.

Statsråden tok på byrjinga av 2010 initiativ til Prosjekt Noreg 2020. To arbeidsgrupper blei etablert, ei med yngre leiarar frå næringslivet og ei med yngre tillitsvalde. Dei har delt erfaringar om trendar og utviklingstrekk som påverkar norsk verdiskaping framover. Statsråden tek innspela med seg i sitt vidare arbeid med saka i regjeringa.