Norges 21./22. rapport til FN om oppfølging av rase-diskrimineringskonvensjonen (CERD)

Den 05.09.2013 ble Norges 21./22. rapport til FNs rasediskrimineringskomité  overlevert komiteen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har koordinert arbeidet med rapporteringen.

 

Last ned rapporten i PDF her.