Norges innsats for menneskerettighetsforkjempere

Veiledning for utenriksdepartementet og utenriksstasjonene

Utenriksdepartementet har utarbeidet en ny og styrket veiledning for arbeidet med menneskerettighetsforkjempere. Beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere er en hovedprioritering i Norges menneskerettighetspolitikk.Norges innsats for menneskerettighetsforkjempere
Veiledning for utenriksdepartementet og utenriksstasjonene
(pdf)

 

Utenriksdepartementet har utarbeidet en ny og styrket veiledning for arbeidet med menneskerettighetsforkjempere.

Beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere er en hovedprioritering i Norges menneskerettighetspolitikk. Den overordnede målsetningen er at arbeidet for menneskerettigheter verden over skal kunne utføres uten hindringer og uten trusler mot liv og helse for menneskerettighetsforkjempere og deres familier.

Veiledningen inneholder et forord av utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

I FN og gjennom andre internasjonale organisasjoner er Norge en pådriver og sterk støttespiller for menneskerettighetsforkjempere. På nasjonalt plan har mange norske utenriksstasjoner ansvar for enkelttiltak og felles kampanjer med andre internasjonale aktører for å støtte deres arbeid. Menneskerettighetsforkjempere er viktige samarbeidspartnere for utenriksstasjonene.  Målet med veiledningen er å intensivere og systematisere departementets og utenriksstasjonenes tiltak for å støtte til menneskerettighetsforkjempere og deres arbeid.