NOU 1991: 1

"Scandinavian Star" - ulykken, 7. april 1990

"Scandinavian Star" - ulykken, 7. april 1990

Rapport fra granskningsutvalget oppnevt ved kongelig resolusjoner 20. april og 4. mai 1990.

Avgtt til Justis- og politidepartementet