NOU 1994: 21

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv

Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv — Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Les dokumentet