NOU 1994: 21

Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv

Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv — Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Les dokumentet