NOU 1995: 14

Fylkeskommunale langtidsinstitusjoner

Fylkeskommunale langtidsinstitusjoner

Les dokumentet

Somatiske spesialsykehjem, psykiatriske sykehjem og psykiatrisk privatpleie