Meld. St. 25 (1996–97)

Åpenhet og helhet

Åpenhet og helhet — Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget