Meld. St. 25 (1996–97)

Publisert under:

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Åpenhet og helhet

Åpenhet og helhet — Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no