Ot.prp. nr. 65 (2005-2006)

Om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

Om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget