NOU 1995: 15

Et apparat for likestilling

Et apparat for likestilling — En gjennomgang og vurdering av det sentrale likestillingsapparatet med forslag til omorganisering av Likestillingsrådet

Les dokumentet