Ot.prp. nr. 51 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Om lov om endring i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene

Om lov om endring i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget