NOU 1995: 17

Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet

Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet

Les dokumentet