Ot.prp. nr. 53 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m m (kommunalt og fylkeskommunalt foretak)

Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m m (kommunalt og fylkeskommunalt foretak)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget