Ot.prp. nr. 53 (1997-98)

Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m m (kommunalt og fylkeskommunalt foretak)

Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m m (kommunalt og fylkeskommunalt foretak)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget