NOU 1995: 30

Ny regnskapslov

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Regnskapslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 16. mars 1990 for å vurdere regnskapslovgivningen.

Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 27. oktober 1995

Viggo Hagstrøm

Carsten Arnholm

Finn Berg Jacobsen

Stig Berge

Atle Johnsen

Arne Kinserdal

Erlend Kvaal

Knut Løken

Erik Mamelund

Eilert Molstad

Anita Roarsen

Jenny Sevaldson

Hans R. Schwencke

Til forsiden