NOU 1995: 30

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Ny regnskapslov

Ny regnskapslov

Les dokumentet