Ot.prp. nr. 42 (1997-98)

Om lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Om lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget