Ot.prp. nr. 42 (1997-98)

Om lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Om lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget