NOU 1995: 6

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge

Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge

Les dokumentet