NOU 1995: 6

Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalget som ble oppnevnt av Sosial- helsedepartementet den 24. oktober 1991 for å utrede plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning, legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, den 16. februar 1995

Kirsten Myklevoll

Hans Petter Myrland

Øivind Vandbakk

Inger Iversen

Ruth Persen

Inger-Ann Fossli

Anna Granefjell

Kåre Tønnesen

Wenke Brenna

Til dokumentets forside