NOU 1996: 13

Offentlige overføringer til barnefamilier

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Ved kongelig resolusjon av 23. juni 1995 ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn fra 0 til 18 år. Barnefamilieutvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo 17. juni 1996

Svein Longva

Agnes Andenæs

John G. Bernander

Hilde Bojer

Tor Arne Gangsø

Arvid Hallén

Margaret Eide Hillestad

Svein Konstali

Brit Prytz Lyngner

Sven Sandvik

Gerd-Liv Valla

Einar Bye

Jan Lyngstad

Erling Moe

Til dokumentets forside