NOU 1996: 19

Etter inntektsoppgjørene 1996

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 17. januar i år fram sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. I likhet med tidligere hovedrapporter bygget rapporten delvis på et foreløpig materiale.

Beregningsutvalget legger nå fram en ny rapport hvor ny statistikk og annet materiale er innarbeidet. Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Det gis korte oversikter over utviklingen i verdensøkonomien og norsk økonomi. Utvalget har gjennomgått prisanslaget for 1996 på nytt. Hovedtrekkene i årets inntektsoppgjør blir omtalt.

Siden forrige rapport har ekspedisjonssjef Tore Eriksen overtatt som Finansdepartementets medlem i utvalget etter ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel.

Utvalgets medlemmer med unntak av Norges Fiskarlags medlem, har deltatt i arbeidet med rapporten. I tillegg har følgende deltatt: Pål Boug og Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå, Eystein Gjelsvik, Landsorganisasjonen i Norge, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Kjetil Berner, Liv Sannes og Kyrre Aamdal, Finansdepartementet, Tormod Belgum, Tone Tønnessen og Ola Veblungsnes, Administrasjonsdepartementet.

Oslo, 20. juni 1996

Svein Longva

Tore Eriksen

Leif Forsell

Olav Magnussen

Bernhard Nestaas

Stein Reegård

Til forsiden