NOU 1996: 7

Museum Mangfald, minne, møtestad

Til innholdsfortegnelse

Til Kulturdepartementet

Museumsutvalet vart oppnemnt ved kongelig resolusjon av 15. desember 1993. Med dette avgjev utvalet innstillinga si. Innstillinga er samrøystes på alle punkt.

Oslo, den 22. mars 1996

Magne Velure

Elin Fjellheim

Tonte Hegard

Natascha Heintz

Arne B. Johansen

Ivar Kraglund

Aasmund Mjeldheim

Einar Niemi

Lisabet Risa

Jon Suul

Anniken Thue

Ingvild Øye

Til toppen
Til dokumentets forside