NOU 1997: 24

Etter inntektsoppgjørene 1997

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 28. januar i år fram sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. I likhet med tidligere hovedrapporter bygget rapporten delvis på et foreløpig materiale.

Beregningsutvalget legger nå fram sin etteroppgjørs-rapport hvor ny statistikk og annet materiale er innarbeidet. Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Det gis korte oversikter over utviklingen i verdensøkonomien og norsk økonomi. Utvalget har gjennomgått prisanslaget for 1997 på nytt. Hovedtrekkene i årets inntektsoppgjør blir omtalt.

På grunn av utenlandsfravær har utvalgets medlem fra Næringslivets Hovedorganisasjon vært erstattet av sin rådgiver i arbeidet med rapporten. Utvalgets øvrige medlemmer med unntak av Norges Fiskarlags medlem, har deltatt i arbeidet. I tillegg har følgende deltatt: Pål Boug og Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå, Eystein Gjelsvik, Landsorganisasjonen i Norge, Kjetil Berner, Liv Sannes og Kyrre Aamdal, Finansdepartementet, Tormod Belgum og Ola Veblungsnes, Planleggings- og samordningsdepartementet.

Oslo, 20. juni 1997

Svein Longva

Oddbjørn Eidem

Tore Eriksen

Leif Forsell

Bernhard Nestaas

Stein Reegård

Til forsiden