NOU 1999: 16

Søk etter omkomne

Søk etter omkomne — Organisering, finansiering og kriterier for søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, samt på landterritoriet

Les dokumentet