NOU 1999: 23

Forbrytelser i gjeldsforhold

Forbrytelser i gjeldsforhold

Les dokumentet