NOU 1999: 25

Samboerne og samfunnet

Samboerne og samfunnet

Les dokumentet