NOU 1999: 25

Samboerne og samfunnet

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Ved kongelig resolusjon av 27. september 1996 ble det oppnevnt et utvalg til å utrede problemstillinger omkring samboerskap.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

18. mai 1999

Else Bugge Fougner

leder

Oddbjørn Evenshaug

Aksel Hatland

Andreas Hompland

Turid Noack

Margaret Sandvik

Turid Karlsen Seim

Einar Skancke

Atle Tellevik

Charlotte Koren

Liv Telle

Til dokumentets forside