NOU 2000: 19

Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse?

Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? — En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer

Les dokumentet