NOU 2000: 19

Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse?— En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utvalget ble oppnevnt i regjeringskonferanse høsten 1998 med mandat til å oppsummere og systematisere nasjonale og internasjonale erfrainger med konkurranseeksponering av offentlig sektor. Hovedmålet for utredningsarbeidet har vært å bedre kunnskapsgrunnlaget for politikken på dette området. Utvalget ble bedt om å fremskaffe og systematisere kunnskap vedrørende forutsetninger for og erfaringer med konkurranseeksponering.

Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 22. juni 2000

Ole Willy SandbekkØyvind Christensen

Per Hovden

Frode Johansen

Kristin Lind

Malin Nossum

Tore Nyseter

Janne Log Røren

Steinar Undrum

Dag Strømsnes

Asbjørn Englund

Stein Grøtting

Erik Oftedal

Til forsiden