NOU 2000: 21

En strategi for sysselsetting og verdiskaping

En strategi for sysselsetting og verdiskaping

Les dokumentet