NOU 2000: 21

En strategi for sysselsetting og verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. april 1999 for å drøfte strategier for sysselsetting og verdiskaping legger med dette fram sin innstillling.

Oslo, 30.06.2000

Steinar Holden

leder

Jan Balstad

Finn Bergesen jr.

Jarle Bergo

Randi Bjørgen

Aud Blankholm

Ådne Cappelen

Anne-Grete Ellingsen

Lorents Lorentsen

Heidi Meland

Morten Reymert

Halvdan Skard

Jan Skjærvø

Petter Skarheim

Kirsten Indgjerd Værdal

Randi Wilhelmsen

An-Magritt Aanonsen

Arent Skjævelandsekretariatsleder

Harald Jachwitz Andersen

Rune Aslaksen

Erling Berg

Bjørn Dølvik

Are Forbord

Ingrid Hoff

Per Mathis Kongsrud

Morten Petter Johansen

Erik Bolstad Pettersen

Inge Skeie

Ole Christian Wasenden

Helga Birgitte Aasdalen

Geir Åvitsland

Til forsiden