NOU 2000: 22

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

Les dokumentet