St.meld. nr. 31 (2000-2001)

Kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling

Kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget