St.meld. nr. 31 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling

Kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no