NOU 2000: 29

GMO-mat

GMO-mat — Helsemessige konsekvenser ved bruk av genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser

Les dokumentet