NOU 2000: 29

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

GMO-mat

GMO-mat — Helsemessige konsekvenser ved bruk av genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser

Les dokumentet