NOU 2000: 29

GMO-mat— Helsemessige konsekvenser ved bruk av genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalget for vurdering av helsemessige konsekvenser av genmodifiserte næringsmidler som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. januar 2000, legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 2. oktober 2000

Lars Walløe

Asle Aarsland

Askild Holck

Ole Petter Thangstad

Jan Alexander

Helge Klungland

Terje Traavik

Grethe Evensen

Hilde Kruse

Margareta Wandel

Gro-Ingunn Hemre

Hilde Irene Nebb

Henny Width Kielland

Sekretær for utvalget

Til forsiden