NOU 2000: 5

Mellom barken og veden— – om fagskoleutdanninger

Til innholdsfortegnelse

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 5. mars 1999 ble det oppnevnt et utvalg som skulle vurdere opplæring som ikke går inn under opplæringsloven, universitets- og høgskoleloven eller privathøyskoleloven (mellomnivået). Utvalget legger med dette fram utredningen. Utvalgets forslag er enstemmig.

Oslo, 1. mars 2000

Bjørn Berg leder

Kristoffer Forfang

Nina Storeng

Berith Bergersen

Elisabeth Lange

Turi Løvdal

Torgeir Flateby

Ingar Lae

Turill Rasmussen Else Husa

Til forsiden