NOU 2001: 1

Lov om personnavn

Lov om personnavn — Tradisjon, liberalisering og forenkling

Les dokumentet