NOU 2001: 1

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Lov om personnavn

Lov om personnavn — Tradisjon, liberalisering og forenkling

Les dokumentet