NOU 2001: 16

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Frihet til mangfold

Frihet til mangfold — Om folkehøgskolens rammevilkår

Les dokumentet