NOU 2001: 16

Frihet til mangfold

Frihet til mangfold — Om folkehøgskolens rammevilkår

Les dokumentet